Colofon

Disclaimer
Al het op deze website aanwezige tekst- en beeldmateriaal is auteursrechtelijk beschermd en mag derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Aansprakelijkheid
De informatie, tekst, afbeeldingen, links en andere onderdelen op en van de World Wide Web pagina's van Sarah Elfenbein (Elfenbeinart.com) worden als service aangeboden door Sarah Elfenbein (Elfenbeinart.com). Sarah Elfenbein (Elfenbeinart.com) aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van tekst, afbeeldingen, informatie, links of andere onderdelen op de World Wide Web pagina's van Sarah Elfenbein (Elfenbeinart.com), de server waar deze pagina's zich op bevinden of andere servers die via deze World Wide Web pagina's benaderbaar zijn.