Workshops/cursussen

Workshop haiku-schrijven
Cursus creatief schrijven
Cursus autobiografisch schrijven
Workshop papier scheppenDe haiku
De haiku is het kortste gedicht ter wereld.
Slechts drie regels met een structuur van 5-7-5 lettergrepen.
Hierdoor heeft de haiku de vorm
van een golf, die aankomt, opspringt en weer
terugvloeit: symbool voor het idee dat alles in
deze wereld voortdurend in beweging is en
dat alles slechts tijdelijk is.
De haiku is ontstaan in de XIIe eeuw in Japan
en werd later beinvloed door het Zen-boeddhisme,
dat er een spirituele betekenis aan toevoegde.
De leegte rondom en tussen de woorden is het
belangrijkste. Zoals de stilte tussen twee klanken
het wezen van de muziek is.
Daardoor krijgt elk woord een enorme intensiteit.
De haiku geeft de essentie van het ogenblik weer
in éen ademtocht. Het is de kunst van het weg-
laten, het met niets vrijwel alles zeggen.
De haiku is scheppingskracht, meditatie en
eenheid met de natuur.
Het gaat om het beleven van het hier-en-nu,
volledig alert. En tegelijkertijd het weer laten
gaan, waardoor de ware aard van de dingen
zich kan openbaren.